ODVÍJECÍ STANOVIŠTĚ
Mobilní odviják pro 19 cívek 500 nebo 630 mm Ø. Brzděné odvíjení pomocí kompenzátorem řízených motorových brzd na každém stanovišti. Stroj umístěn před lanovacím strojem.
 
Odvíjecí stanoviště
Odvíjení měděného drátu před vícedrátovým tažecím strojem. 16 odvíjecích pozic.
 
16 odvíjecích pozic
16 odvíjecích pozic
Převádění drátu až do tažecího stroje.
 
Převádění drátu do tažecího stroje
Odvíjení drátu před tažecím strojem – variabilně možno odvíjet ze sudů či cívek.
 
Odvíjení drátu před tažecím strojem
Detail odvíjení.
 
Detail odvíjení
6 kusů pevně ukotvených odvíjecích míst pro bubny 1600 mm Ø.
 
Odvíjecí stanoviště
Odvíjecí stanoviště
Jednoducé odvijáčky drátu.
 
Jednoduchá odvíječka drátu
Odvíjení drátu nebo žil „přes čelo“ cívek do 630 mm Ø. Brzdění drátu pomocí poklic vybavených kartáči.
 
Odvíjení žil přes čelo
Odvíjení žil přes čelo